HP XW/Proliants – Intel Xeon

Workstations

HP Z820

HP Z820 Workstation, verschiedene Konfigurationen möglich

HP Z620

HP Z620 Workstation, verschiedene Konfigurationen möglich

Server

DL580G7

HP Proliant Server DL580, diverse Konfigurationen möglich...

DL360p Gen 8

HP Proliant DL360p Gen8, diverse Konfigurationen möglich